REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

foto

Zarząd SKS „Pomorzanka” Sejny zaprasza na Walne Zebranie członków SKS „Pomorzanka” Sejny.


Zebranie odbędzie się 21.06.2018 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 34.


Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 21.06.2018 r. o godzinie 18:15 również w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków SKS „Pomorzanka” Sejny oraz zaproszonych gości.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Przedstawienie informacji z działalności klubu za rok 2017 przez Prezesa Klubu.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

  7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2017.

  8. Wybór delegata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku

  9. Sprawy różne.

  10. Zamknięcie obrad.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u