REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 22
AdminAdmin

autor:
Admin
foto

Część terenu gmin Sejny i Giby od dn. 30 września 2017 r. do odwołania objęta jest żółtą strefą ochronną.
Rodzi to wiele ograniczeń i wymagań w zakresie hodowli świń.


W miejscowości Aradninkai na terytorium Republiki Litewskiej (na wysokości m. Berżniki) stwierdzono w ubiegłym tygodniu dwie padłe świnie. Ustalono, że przyczyną śmierci była choroba ASF - afrykański pomór świń.
Miejscowość Aradninkai położona jest
 3 km od polskiej granicy. Obszar ochronny należy wyznaczyć w promieniu 10 km od ogniska ASF. Dla łatwego zdefiniowania obszaru, jego granicę ustala się na elementach terenu łatwych do zdefiniowania geograficznie. Dlatego też Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sejnach wyznaczył granice strefy wykorzystując drogi publiczne. Zewnętrzna granica obszaru ochronnego przebiega:
1) Od wschodu - wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Litewską: od przejścia granicznego w miejscowości Ogrodniki do miejscowości Budwieć;
2) Od zachodu - drogą krajową nr 16 od przejścia granicznego w miejscowości Ogrodniki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 653 w miejscowości Poćkuny, dalej zachodnią granicą miejscowości Krejwińce i wschodnią granicą miejscowości Bosse, następnie drogą łączącą miejscowość Bosse i miejscowość Berżałowce przecinając drogę łącząca miejscowość Posejnele i miejscowość Berżniki do rzeki łączącej Jezioro Kunis i Jezioro Pomorze, następnie wzdłuż tej rzeki w kierunku Jeziora Pomorze i dalej wschodnią granicą Jeziora Pomorze aż do rzeki Marycha, następnie rzeką Marycha w kierunku miejscowości Zelwa do miejsca przecięcia tej rzeki z drogą prowadząca do miejscowości Budwieć i dalej tą drogą do granicy państwa.

Na podstawie tego opisu wyznaczyliśmy samodzielnie obszar na mapie: W wyznaczonym obszarze, powiatowy lekarz weterynarii posiada informacje o ok. 6600 świń.
Być może w pierwszych dniach tj. przed wydaniem zarządzenia, rolnikom udało się cześć świń sprzedać.
Pozostała jednak duża liczba gospodarstw i świń do przebadania.
Obecnie trwa perlustracja gospodarstw. W każdym pobierana jest krew od świń oraz sprawdzane są warunki sanitarne. 
Włączeni w to zostali również lekarze z innych powiatów w województwie. 
W okresie około 3 tygodni świnie nie mogą opuścić gospodarstw. Tyle zapewne potrwa sprawdzenie. Jeśli ASF nie zostanie stwierdzony to wówczas świnie będą mogły opuścić gospodarstwa. Być może tylko do wyznaczonej rzeźni. 
W tym samym czasie zabroniony jest też u
bój na użytek własny.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w pliku 
Rozporządzenie 

Lokalizacja ognisk ASF w 2017 r. znajduje się na poniższym obrazku. Na czerwono oznaczone są choroby świń a na żółto dzików.


Na Litwie tam gdzie jest ognisko choroby, Unia Europejska wprowadziła najwyższą ochronę - strefę niebieską, tj. obszar zagrożenia. 
Strefa w powiecie sejneńskim zaliczona jest do najniższej - żółtej. Możemy spodziewać się podniesienia do czerwonej. Sytuacja taka miała już miejsce w 2014 i 2015 r.

Powiatowy lekarz przypomina też o wymaganiach w zakresie bioasekuracji.
Niespełnienie wymagań bioasekuruacji skutkuje likwidacją produkcji. 
Przykładowo, od lipca obowiązuje przepis, wg którego świnie muszą być utrzymywane w odrębnych pomieszczeniach w stosunku innych zwierząt kopytnych. 
Do niedawna nie określano wielkości mat dezynfekcyjnych. Obecnie minimalne rozmiary mat przy wjazdach do gospodarstw to szerokość wjazdu i na długość jest to obwód największego koła w pojazdach. Szerokość wejścia i metr długości przy wejściach do budynków inwentarskich. 
Wymagań tych jest oczywiście więcej.

Podstawowe informacje w zakresie ASF znajdują się w pliku ASF informacje 
Więcej zawarto na stronie www.wetgiw.gov.pl 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u