REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 20foto

Urząd Miasta Sejny ogłosił przetarg na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Jest to druga ostateczna część zmiany energochłonnych lamp rtęciowych i sodowych na wysokosprawne lampy LED.


W pierwszym etapie, który zrealizowany został w grudniu poprzedniego roku wymienionych zostało 216 lamp ulicznych za 210 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W drugim etapie wymienionych ma być 281 lamp. Po zakończeniu tego etapu większość lamp w mieście będzie nowa i energooszczędna. Modernizacją nie zostały objęte 33 lampy przy ul. Konarskiego i Zawadzkiego z uwagi na planowane przez PGE podziemne ułożenie kabli elektrycznych i wymaganą zmianę całych słupów na latarnie uliczne.
Moc dotychczasowych lamp przewidzianych do wymiany w drugim etapie wynosi 57,91 kW.
Moc planowana po zmianie 9,27 kW. Przewidywana oszczędność powinna wynieść 84%.
Podobnie jak w pierwszym etapie powinno to być ok. 100 tys. zł rocznie.
Ponadto z uwagi na okres gwarancji oraz wysoką żywotność lamp LED, po modernizacji miasto widzi oszczędności na kosztach konserwacji oświetlenia.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach przetargowych zamieszczonych na
stronie www.um.sejny.pl 
Poniżej publikujemy wybraną  z dokumentów UM lokalizację lamp do wymiany.KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u