REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 17

foto

Wzorem lat ubiegłych Koło Przyjaciół Sybiraków zorganizowało zbiórkę prezentów dla Kombatantów, Sybiraków, Łagierników Żołnierzy AK oraz ich rodzin mieszkających na Białorusi i Litwie.


Zbiórka przeprowadzona została w terminie od 10 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. 
pod Honorowym Patronatem Pana Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W minioną sobotę w Auli Jana Pawła II w Pałacu Biskupim w Sejnach nastąpiło symboliczne przekazanie prezentów i podsumowanie zbiórki. 


W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi:
Pani płk. 
Weronika Sebastianowicz  - Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi,
Pan 
Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Piotr Alszko - Starosta Sejneński,
ks. prałat Zbigniew Bzdak - Proboszcz Parafii NNMP w Sejnach,
Pani Barbara Kuklewicz - organizatorka zbiórki.

Lista darczyńców jest bardzo długa ale na prośbę organizatora umieściliśmy poniżej w całości. 
1. Lilianna i Jarosław Zielińscy
2. Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach, 16-300 Augustów
Dyrektor Katarzyna Korąkiewicz, nauczyciel Barbara Zaskowska
3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce, 16-300 Augustów
dyrektor Karol Czarniecki, nauczyciel Helena Ostaszewska, Grzegorz Wasilczyk
4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy 16-300 Augustów
dyrektor Ewa Czerobka, nauczyciel Lilla Rutkowska, Zdzisław Chmielewski, Justyna Giczewska, Karolina Kirejczyk
5. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, 16-300 Augustów
Dyrektor Bogusława Grądzka, nauczyciel Małgorzata Grzęda i Beata Chylińska
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie, 16-300 Augustów
Dyrektor Krystyna Gorajewska, nauczyciel Lucyna Lewkiewicz, Ewa Tabaka
7. Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, 16-300 Augustów
Dyrektor Helena Alina Szczytko, nauczyciel Halina Masztalerz
8. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
9. Komenda Miejska Policji w Suwałkach
10. Komenda Miejska Policji w Łomży
11. Komenda Miejska Policji w Białymstoku
12. Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
13. Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
14. Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
15. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
16. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
17. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
18. Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
19. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
20. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
21. Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
22. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
23. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
24. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
25. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
26. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
27. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
28. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
29. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
30. Podlaski Oddział Straży Granicznej oraz placówki
31. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
32. Nadleśnictwo Pomorze
33. Nadleśnictwo Głęboki Bród
34. Nadleśnictwo Płaska
35. Nadleśnictwo Augustów
36. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
37. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
38. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
39. Areszt Śledczy Suwałki
40. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Sekcja Północno-Wschodnia
41. Gmina Giby
42. Gmina Krasnopol
43. Szkoła Podstawowa w Gibach
44. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu
45. Szkoła Podstawowa w Pawłówce
46. I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
47. Starostwo Powiatowe w Sejnach - 5 paczek
48. Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Sejnach
49. Gmina Augustów
50. Klub Historyczny im. Armii Krajowej dla oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Sejnach
51. Parafia Sejny
52. Parafia Giby
53. Parafia Karolin
54. Fundacja AVE PATRIA
55. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy
56. Caritas Sejny
57. Oddział Piłsudczyków Sejny
58. 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach
59. Katarzyna Zackiewicz ALLMED
60. Koło Przyjaciół Sybiraków w Sejnach
61. Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
62. Związek Piłsudczyków RP o/Szczuczyn
63. Stowarzyszenie ,,Łączy nas granica"
64. Gimnazjum w Raczkach
65. Szkoła Podstawowa w Słobódce
66. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
67. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie
68. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
69. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
70. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
71. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
72. Salon Kosmetyczny Definicja Piękna
73. GFT Robert Woźnialis
74. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
75. Kuratorium Oświaty w Białymstoku
76. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
77. Jarosław i Bożena Wojciechowicz
78. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
79. SC Zubowicz Józef i Anna
80. ERA Augustów
81. Szkoła Podstawowa w Monkiniach
82. Stowarzyszenie Miłośników Historii PENETRATOR
83. Osoba prywatna z Remieńkinia,
84. Osoby prywatne z Sejn (do wiadomości organizatorów)
85. Wigierski Park Narodowy
86. Janina Kap
87. Małgorzata Kap
88. Dorota i Jan Stanisław Kap
89. Anna i Tomasz Kuprewicz

Łącznie zebrano  368  paczek


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u