REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

Gaz dla Sejn

| 2018-02-27
Admin

autor:
Admin
foto

Z inicjatywy Waldemara Kwaterskiego Dyrektora SP ZOZ w Sejnach i jednocześnie Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 07.03.2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Ratuszu Miasta Sejny odbędzie się spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej oraz zarządców dużych lokali przemysłowych i gastronomicznych z Dyrekcją Białostockiego Oddziałku Zakładu Gazowniczego Polska Spółka Gazownictwa (PSG).


Wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie z dużym zapotrzebowaniem na ciepło są oczekiwani na tym spotkaniu.

Spotkanie ma cel informacyjno – rozpoznawczy na temat alternatywnego źródła ogrzewania, jakim jest gaz ziemny. Jeśli temat spotka się z dużym zainteresowaniem w/w podmiotów, następne spotkanie będzie zorganizowane także z mieszkańcami domów jednorodzinnych.Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zainteresuje się budową w Sejnach stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG (rozprężalni) i sieci gazowej zapewne tylko wtedy, kiedy wykażemy odpowiednie zapotrzebowanie. Te jest do osiągnięcia jeśli właściciele największych kotłowni podejmą decyzje o zasilaniu gazem.
Gaz byłby wówczas dostarczany do rozprężalni za pomocą cystern. 
Według komunikatu www.psgaz.pl/, spółka chce przeznaczyć niemal 3 mld zł. na inwestycje w najbliższych dwóch latach. 

Na gaz z rurociągu Polska - Litwa chyba nie mamy co liczyć. Plany budowy sięgają 2003 r. Jeszcze w 2013 roku zakładano wykonanie połączenia gazowego między Polską i Litwą do końca 2017 roku. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte ale nawet gdyby rurociąg powstał to przebiegać ma w powiecie sejneńskim głównie przez teren gminy Puńsk a więc w znacznej odległości od miasta Sejny. To nie sprzyja opłacalności inwestycji jeśli nie będzie dużego zapotrzebowania na gaz.

Gazyfikacja przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG u
możliwia gazyfikację terenów, na których dotychczas nie było możliwości budowy i rozwoju tradycyjnej infrastruktury gazowej. Dzięki stałym dostawom skroplonego gazu z gazoportu w Świnoujściu tzw. gazyfikacja wyspowa jest dla wielu gmin szansą na szybkie zyskanie dostępu do bezpiecznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. To także ogromny wpływ na rozwój gospodarczy oraz aktywizację lokalnych rynków pracy. Dostęp do gazu przyciąga bowiem nowe inwestycje, a te z kolei wiążą się ze wzrostem zatrudnienia.

Inną istotną kwestią jest walka z zanieczyszczeniami powietrza. Możliwość korzystania z gazu jest szczególnie istotna dla gmin nastawionych na turystykę oraz w rejonach najbardziej zagrożonych smogiem.

Zwykle propozycje PSG spotykają się z ogromnym zainteresowaniem samorządów, które deklarują wszelką pomoc podczas realizacji planowanych inwestycji, poczynając od wskazania terenów na budowę infrastruktury gazowniczej, a kończąc na deklarowanym szybkim trybie załatwienia formalności.

Zdjęcie pochodzi z dokumentu Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u