REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

czarnaska

autor:
czarnaska
foto

Od początku tygodnia na terenie naszego miasta można było zauważyć fachowców, którzy usuwali z miejskich latarni stare lampy, wymieniając je na nowoczesne oprawy LED.


Część starych elementów lamp wymieniono już w ubiegłym roku, jednak była to zaledwie kropla w morzu potrzeb naszego miasta. Obecnie jednak prace postępują bardzo dynamicznie i prowadzone są sukcesywnie, ulica po ulicy. 

Wszystko to dzieje się za sprawą dofinansowania, które 20 marca 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał miastu Sejny. Przydzielona dotacja pochodzi ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Kwotę tę pozyskał sejneński samorząd, poprzez wzięcie udziału w konkursie, ogłoszonym w 2017 roku. W wyniku złożeniu aplikacji konkursowej i spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów, dotacja przeznaczona na wspieranie modernizacji efektywnego energetycznie oświetlenia trafiła do Sejn. Są to pierwsze środki w ramach poddziałania 5.4.1 przyznane w województwie podlaskim.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, miasto zrealizuje projekt modernizacji oświetlenia poprzez zakup 281 opraw typu LED oraz unowocześnienie systemu sterowania. Do końca bieżącego roku zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy, wymiana obejmie również
 przewody i zabezpieczenia na liniach kablowych a także wysięgniki do opraw oświetlenia ulicznego. Zmiany te posłużą nie tylko nadrzędnemu celowi, jakim jest optymalne oświetlenie miasta, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawienie komfortu mieszkańców. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niezawodnych technologii, zmniejszy się także zużycie energii a więc mniejsze będą również koszty ponoszone przez miasto.

Pozytywnie nastraja fakt, że zmiany widoczne są już teraz. Centrum miasta a także ulice, na których do nie dawna część latarń było niesprawnych, są teraz doskonale oświetlone. Wystarczy wyjść wieczorem na spacer by zauważyć jak wiele się zmieniło. Ulica Adama Mickiewicza, częściowo przylegająca do sejneńskiego Borku, nie straszy już ciemnościami. Podobnie było przy ulicy Edwarda Rittlera, gdzie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wileńską należało używać latarki aby nie skręcić nogi czy nie zderzyć się z innym spacerowiczem. 

Po wczorajszym, wieczornym spacerze z czystym sumieniem można przyznać, iż w Sejnach jest co raz jaśniej i bezpieczniej. Warto zajrzeć do galerii, gdzie zamieściliśmy zdjęcia ulic A. Mickiewicza i E. Rittlera, konfrontując je z ulicą Krzywą i fragmentem ulicy J. Piłsudskiego od strony banku Rutka-Tartak (dwa ostatnie zdjęcia). Tam zmian oświetlenia jeszcze nie dokonano, więc można przyjrzeć się różnicom między światłem emitowanym przez stare i nowe latarnie.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u