REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

foto

Parafia Rzymskokatolicka w Sejnach otrzymała dofinasowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 250 000 zł na realizacje zadania p.n. „Sejny, Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP (XVII w.): remont i rewaloryzacja elewacji (II etap)”.


Uzyskane dofinansowanie pozwoli na wykonanie remontu elewacji północnej bazyliki z odtworzeniem pierwotnej kolorystki wraz z remontem elewacji przylegającej kaplicy (w tym również dokończenie remontu elewacji wieży od strony północnej).

Przeprowadzenie prac ma na celu powstrzymanie destrukcji obiektu, przywrócenie mu właściwego stanu technicznego oraz zabezpieczenie zabytku przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych i biologicznych na substancję zabytku.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u