REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 18

Admin

autor:
Admin
foto

Urząd Miasta Sejny rozpocznie niebawem konsultacje społeczne uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych. Po godz. 23.00 alkohol może nie być już tak łatwo jak dziś dostępny.


W życie weszła ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalić zasady usytuowania na terenie gminy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wiele miast, wywiązało się  już z tego obowiązku. W pobliskich Suwałkach, w minionym tygodniu rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu. Sejny są przed podjęciem decyzji.
Główne ograniczenia w Suwałkach to zakaz sprzedaży w godzinach 23.00 - 6.00 i ustalenie minimalnej odległości 40 m punktów sprzedaży alkoholu od przedszkoli, szkół, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom oraz kościołów.
Projekt przygotowany w Urzędzie Miasta Sejny zawiera podobne rozwiązania. 

Przypuszczamy, że ograniczenia a szczególnie nocna prohibicja znajdą zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. 
Zakaz może przyczynić się do utrzymania ładu i porządku w godzinach nocnych ale wpłynie też na los całodobowych sklepów monopolowych. 

W urzędzie miasta odbędzie się już jutro tj. 3 lipca 2018 r. o godz. 14.00 spotkanie informacyjne na temat nowych regulacji antyalkoholowych.

Do 13 lipca miasto prowadzi akcję informacyjną. 

W okresie od 14 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Sejny w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny oraz wprowadzania ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Projekt uchwały i wzór karty konsultacyjnej znajdują  się na stronie www.um.sejny.pl 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u