REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 16

foto

W związku z zastrzeżeniami Burmistrza Miasta Sejny zawartymi w informacji przedstawionej na stronie Urzędu Miasta Sejny publikujemy wyjaśnienie Stowarzyszenia „Sejny na zdrowie”.


Stowarzyszenie „Sejny na zdrowie” OŚWIADCZA, że w okresie od 1 marca 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. realizowało zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 r. pt: „Kiedy mówię Ojczyzna” współfinansowane przez Miasto Sejny. 

Stowarzyszenie informuje, że na pamiątkowej tablicy, będącym efektem realizacji zadania stowarzyszenie zamieściło stosowną informację. Ponadto stowarzyszenie upowszechnia szczegółową  informację  o zrealizowanym zadaniu.

Całkowity koszt zadania wyniósł:
6 976,00 zł.
Dotacja z Miasta Sejny to 4000,00 zł
 z czego wykorzystane środki to 3 599,87 zł. 


Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego
.

Działanie 1:
termin realizacji: 1.03.2018 r. – 30.05.2018 r.
Zagospodarowanie terenu wokół Krzyża Powstańców Styczniowych przy ulicy 1 Maja w Sejnach: prace ziemne,wykonanie schodów, wyłożenie terenu polbrukiem, Instalacja dużej, czytelnej tablicy kamiennej, poświęconej pamięci zamordowanych Powstańców Styczniowych w Sejnach. Następnie nawiezienie ziemi, rozplantowanie, posianie trawy, obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi. Codzienna pielęgnacja.

Działanie 2.:
termin realizacji 9.06.2018 r.
Sesja historyczna pt: „Droga do wolności- powstanie styczniowe”, zorganizowana  w Auli Jana Pawła II w Pałacu Biskupim w Sejnach.
I część sesji „Debata historyczna o genezie  powstania styczniowego przygotowana i zaprezentowana  przez młodzież  z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej w Sejnach pod kierunkiem Pani Teresy Ziniewicz-Tur.
II część sesji - prezentacja multimedialna i prelekcja zaproszonego do współpracy historyka – regionalisty pana Andrzeja Matusiewicza.
Po sesji odbyło się odświętne grillowanie pt
Raut patriotyczny czyli radość z niepodległościprzy piosenkach i pieśniach patriotycznych.

Działanie 3.:
termin realizacji 10.06.2018 r.

Uroczyste odsłonięcie
tablicy przy Krzyżu Powstańców Sejneńskich w nowej odświętnej szacie; program uroczystości: Msza Św. w intencji poległych w walce o Niepodległość Ojczyzny: Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy przy Krzyżu Powstańców Styczniowych, złożenie kwiatów Koncert patriotyczny „Kiedy śpiewam Ojczyzna” w Ośrodku Kultury  w Sejnach w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i młodzieży ze Studia Piosenki w Ośrodku Kultury w Sejnach.

Celem najważniejszym wszystkich  podejmowanych  w ramach powyższego  projektu działań jest uczczenie 100-nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Oddanie hołdu i należytego szacunku dla poległych w drodze do wolności a przede wszystkim zachęcenie młodego pokolenia do dbałości o Miejsca Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie przeprasza Burmistrza Miasta Sejny i Mieszkańców za zaistniałą sytuację.

Treść zastrzeżeń do których nawiązuje to wyjaśnienie znajduje się na stronie 
www.um.sejny.pl 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u