REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 15

foto

W Sejnach powstała pracownia zajmująca się wykonywaniem badań psychologicznych kierowców, operatorów maszyn oraz na broń.


(Artykuł sponsorowany)

Pracownia Psychologiczna Mariusz Kozak serdecznie zaprasza na badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu, medycyny pracy oraz badań na broń. 

Oferta skierowana jest do kierowców zawodowych (kat.C,CE,D,DE), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, samochodów służbowych, taksówek, kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy, instruktorów nauki i techniki jazdy, kierowców sportowych oraz innych osób. Zapraszamy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy.W naszej Pracowni wykonujemy przede wszystkim badania psychotechniczne kierowców (tzw. psychotechnika, psychotesty) oraz innych grup zawodowych (w tym badania czasu reakcji sportowców).

Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Kto korzysta z naszych badań do posługiwania się bronią?

·  osoby posługujące się bronią
·  osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni
·  osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
·  osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
·  detektywi
·  inspektorzy transportu drogowego
·  strażnicy miejscy i gminni
·  strażnicy straży marszałkowskiej
·  komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
·  pracownicy ochrony

Dysponujemy przestronnymi, dobrze wyposażonymi pomieszczeniami, w których wykonujemy badania psychotechniczne, nowoczesną i profesjonalną aparaturą spełniającą wszystkie aktualne standardy. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie badania w przyjaznej atmosferze.

Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia aby prowadzić badania psychologiczne i wydawać orzeczenia. Pracownia psychologiczna jest wpisana pod nr 20.49/14 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Pracownia oferuje:

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

• wykonujących przewóz drogowy (kierowcy zawodowi - kat. C, CE, D, DE)
• prowadzących pojazd służbowy lub taksówkę
• pojazdów uprzywilejowanych
• kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
• kierowców sportowych
• instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy 
• kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ POLICJĘ

• z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
• z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych
• będących sprawcami wypadku drogowego

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW

• wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
• sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn w ruchu, koparek, dźwigów itd.)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA BROŃ

• do posługiwania się bronią:
- bojową
- myśliwską
- sportową
- kolekcjonerską
• do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
• do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
• do pracy detektywa czyli do wykonywania usług detektywistycznych
• do pracy inspektora ruchu drogowego
• do pracy strażnika gminnego (miejskiego)

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

Pracownia znajduje się w centrum Sejn w bardzo dostępnym miejscu przy ul. Zawadzkiego 19 lok.3.
Na badania umawiamy się telefonicznie  694-777-250


grafika: 
https://pixabay.com 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u