REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

foto

W miejscowości Ogrodniki znaleźliśmy szczątki dużych psów. Znajdują się w sporych rozmiarów wyrobisku żwiru, które położone jest za przydrożną posesją.


Otrzymaliśmy anonimową informację o rozkładających się zwłokach i smrodzie jaki emitują.
Czaszki i kości znajdują się na powierzchni ale są też wystające z ziemi. 
Nie wiemy co kryje ziemia. Wg doniesień może to być więcej psich zwłok pochodzących z nielegalnej hodowli psów. 
Według sąsiadów, w pobliskim budynku mieszkali przez kilka miesięcy ludzie, którzy trzymali dogi niemieckie. Te same osoby mieszkały też w Białorzeczce, gdzie mieszkańcy w lesie znajdowali padłe psy. 
Być może jest to zbieg okoliczności, jednak możliwe cierpienie zwierząt wymaga wyjaśnienia. 
Samo zakopywanie padłych zwierząt domowych nie jest też dziś dopuszczalne. Zwłoki powinny być poddane utylizacji lub zakopane na specjalnym cmentarzysku.
O ile cmentarzy dla zwierząt jest w Polsce niewiele a najbliższy znajduje się 
w Rzędzianach (pomiędzy Białymstokiem a Tykocinem) to utylizacja jest już znacznie bardziej dostępna.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u