REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 17

foto

Ruszyła modernizacja skweru przy ul. Łąkowej, obok Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach.


Teren ten należy do powiatu sejneńskiego a zarządzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach. 
Od wielu znajduje się tam nieczynna fontanna, wystrzyżona trawa i trochę drzew, również owocowych.
W ramach realizowanego projektu zaplanowano zagospodarowanie istniejącego placu oraz remont fontanny i alejek spacerowych.
Na placu znajdą się dwie strefy: strefa seniora i strefa dla dzieci a ponadto ustawione zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze, donice itp.). 
W strefie dla dzieci powstanie plac zabaw, w którym ustawione zostaną przyrządy takie jak: zjeżdżalnia, kwadrat wielofunkcyjny, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, karuzela, bujak podwójny oraz 3 ławki. 
Plac zabaw zostanie oddzielony siatką od pozostałej części parku. 
W strefie dla seniora zaplanowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa, w której zamontowane zostaną przyrządy na różne partie mięśni np: orbitrek, biegacz, twister, wiosło, wyciskanie siedząc, rowerek, drabinka, motyl. 
Remont fontanny obejmie ściany niecki. Wykonane będą też niezbędne przyłącza: wodociągowe i elektryczne, na potrzeby fontanny. 
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi powiatu remont fontanny zaplanowano dwuetapowo.
W pierwszy etapie objętym niniejszym opracowaniem zaplanowano jedynie 
oczyszczenie i naprawę muru niecki fontanny, wykonanie zwieńczenia muru i wyznaczenie bariery zabezpieczającej przed wpadnięciem do niecki w miejscu obniżonego murku.
Na drugi etap pozostanie oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego dna niecki oraz wykonanie projektu technologii fontanny określającego między innymi rodzaj zastosowanych urządzeń, obrazu, ilości i rodzaju dysz i urządzeń filtrujących i na tej podstawie podjęcie decyzji dotyczącej wypłycenia fontanny i zabezpieczenia dna niecki.

Prace wykonywane są przez tutejszą firmę Ryszarda Makowskiego w ramach projektu „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Urzędzie Pracy w Sejnach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 197.778,95 zł., z czego dofinansowanie to 85% czyli 166.543,85 zł.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u