REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 15

Mela

autor:
Mela
foto

W Urzędzie Gminy Szypliszki odbyła się debata na temat przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim w Urzędzie Gminy Szypliszki


Pierwsza, inauguracyjna debata została zorganizowana w ramach realizacji programu „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.


 Tematem spotkania mieszkańców Gminy Szypliszki, władz samorządowych gmin Polski i Litwy (Giby, Puńsk, Rutka Tartak, Sejny, Szypliszki, Wiżajny oraz Lazdijai, Kalvarija, Vylkaviskis) oraz ekspertów była transgraniczna współpraca gospodarcza. 

Celem prelekcji oraz dyskusji było wypracowanie skutecznych metod budowy zaufania oraz rozwoju przedsiębiorstw na pograniczu polsko-litewskim. Działania te przekładać się mają na wzrost zamożności i komfortu życia mieszkańców strefy nadgranicznej. Kolejne debaty w ramach projektu moją odbywać się we wrześniu i październiku w pozostałych gminach. Ich efektem końcowym stanie się opracowanie strategii planowanego Transgranicznego Polsko - Litewskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego samorządy chcą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji, ważnych dla ich mieszkańców.

źródło: UG Szypliszki


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u