REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 12

foto

Z niecierpliwością czekamy na faktyczne zakończenie naprawy gwarancyjnej drogi Sejny - Suwałki na odcinku tzw. obwodnicy Krasnopola.


Jeszcze w czerwcu Wojewódzki Zarząd Dróg w Białymstoku udzielił nam informacji, że planowany termin naprawy gwarancyjnej drogi to 30 sierpnia 2018 r. Minął wrzesień a prace nadal trwają. 

Z interpelacją w tej sprawie wystąpił do Zarządu Województwa Podlaskiego Waldemar Kwaterski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
W otrzymanej odpowiedzi wskazano termin 12 października 2018 r. (piątek)

W wyjaśnieniu powodów długiego okresu wykonywania naprawy wskazano konieczność stosowania specjalistycznych rozwiązań. 
Z uwagi na technologię, w której zostało wybudowane obejście Krasnopola, naprawa gwarancyjna wymaga m. in. wykonania betonowych pali. Przekłada się to bezpośrednio na czas trwania remontu, który uzależniony jest od dojrzewania betonu pali i oczepów. 
W chwili obecnej wykonywane są warstwy konstrukcyjne jezdni drogi oraz ścieżki rowerowej, tj. warstwa wiążąca i ścieralna, elementy odwodnienia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Na końcu zostanie wykonane oznakowanie drogi.

Miniaturka przedstawia zdjęcie prac w dniu dzisiejszym.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u