REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

Admin

autor:
Admin
foto

Dla przypomnienia informujemy, że w Powiecie Sejneńskim w 2018 r. działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.


Punkty te znajdują się:
- w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1.
- w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca).

W punkcie w Sejnach porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

W punkcie w Puńsku porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez organizację pozarządową Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.

W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana codziennie w godzinach:
  9.00-13.00  w poniedziałki, środy i piątki, 
12.00-16.00 we wtorki i czwartki.

Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) nie jest dostępna dla każdego. Mogą ją otrzymać:
- osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Numer telefonu punktu w Sejnach: 87 5173901
Numer telefonu punktu w Puńsku: 87 5161080

Użyta ikona: pixabay.com 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u