REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 15

foto

W ramach akcji promującej służbę wojskową Sejny odwiedzą zawodowi żołnierze i pracownicy wojska.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach wystawi w Sejnach Mobilny Punkt Promocyjno - Informacyjny. 

Punkt 
Promocyjno - Informacyjny zlokalizowany zostanie w następujących miejscach:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w dniach 13-14.11.2018 r. w godz. 09.00 - 14.00,
2. Starostwo Powiatowe 
w Sejnach w dniach 15-16.11.2018 r. w godz. 09.00 14.00. 

Osoby zainteresowane służbą wojskową otrzymają 
 materiały promocyjne i informację o możliwości naboru do Sił Zbrojnych RP. 


W trakcie działania punktu promocyjno - informacyjnego prowadzone będzie zestawienie osób zainteresowanych służbą wojskową, zawierające dane: imię 
i nazwisko, tel. kontaktowy, miejsce zameldowania (tylko powiat lub gmina), preferowana forma służby wojskowej. 
Dane ujęte w zestawieniu zostaną wykorzystane do późniejszego kontaktu z zainteresowanym. 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u