REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 15

Ruszył Fundusz KAJA

| 2013-04-04
Lukasz

autor:
Lukasz
foto

Dnia 23.03.2013 roku uchwałą Walnego Zebrania Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, powołano do życia sekcję pn. Lokalny Fundusz Pomocy Dzieciom „KAJA”


Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał ze środków zgromadzonych na koncie, które udostępniło Stowarzyszenie, rodzicom chorej wówczas Kai, na przeprowadzenie leczenia za granicą. W zbiórkę pieniędzy zaangażowało się wielu ludzi z powiatu sejneńskiego, z kraju, jak również z Londynu. Niestety dziewczynce nie udało się pomóc i odeszła od nas (z powodu choroby nowotworowej) 9 listopada 2012 roku.

Ku pamięci Kai rodzina i Zarząd Stowarzyszenia zainicjowali utworzenie z pozostałych środków - lokalnego funduszu pomocy dzieciom i postanowili nazwać go Jej imieniem.


Komu pomagamy i jaki mamy cel?

„Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej stanem zdrowia.

Cel Lokalnego Funduszu Pomocy Dzieciom „KAJA” realizowany jest w szczególności poprzez:

- wspomaganie i organizowanie pomocy w zakresie udzielania jednorazowej zapomogi ułatwiającej chorym, wymagającym pomocy dzieciom w wieku do 10 roku życia (włącznie), zamieszkującym w powiecie sejneńskim, których stan zdrowia wymaga poddania się specjalistycznym badaniom i innym działaniom diagnostycznym, pozwalającym w krótkim czasie zdiagnozować chorobę, na którą cierpi dziecko.

- organizowanie i realizowanie różnych form działań (m.in. organizowania zbiórek publicznych, akcji społecznych, aukcji, koncertów, przekazywanie 1% na fundusz, podejmowanie współpracy z instytucjami i osobami, którzy pragną wspomóc Fundusz „KAJA”, itp.)

- popularyzowanie akcji mających na celu „zdrowy sposób życia”, profilaktykę i popularyzowanie bezpieczeństwa na ulicy, nad wodą, w szkole, itd. Oraz podejmowanie podobnych akcji na zlecenie innych podmiotów.” (źródło: regulamin Funduszu).


Gdzie nas szukać?

Siedziba Lokalnego Funduszu Pomocy Dzieciom „KAJA” mieści się w ośrodku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60d. Trwają prace nad przygotowaniem kompletnej strony internetowej, na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje, dokumenty oraz wniosek aplikacyjny do pobrania oraz dane kontaktowe.

Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa i empatii wobec ludzkiego cierpienia, powstał Nasz wspólny lokalny fundusz – fundusz dobroci! TWORZYMY GO RAZEM !

 

  Dziękujemy z całego serca

  – przedstawicielka Funduszu Monika Kwaterska


Portal Sejny.net nawiązał bliską współpracę z Funduszem, dzięki czemu aktywnie będziemy uczestniczyć w działaniu tego przedsięwzięcia. Będziemy Was na bieżąco o wszystkim informować.KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u