REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 18

Regulamin

Regulamin portalu Sejny.net


1.
Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego korzystania z portalu Sejny.net www.sejny.net w tym umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2.
Dostęp do serwisu Sejny.net posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet za wyjątkiem osób nie stosujących się do zasad i regulaminu Sejny.net

3.
Użytkownik (Internauta) portalu Sejny.net publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja portalu Sejny.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu www.sejny.net

3.1 Każdy użytkownik zamieszczając wpis, komentarz, ogłoszenie na stronach Sejny.net w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu (komentarza, ogłoszenia).

3.2 Informujemy, iż treści zamieszczane w komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem redakcji oraz firmy i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych upodobań bądź sympatii.

4.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach portalu Sejny.net treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach portalu Sejny.net treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety.
Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm.

6. Niedopuszczalne jest również samowolne umieszczanie przez internautów na stronach portalu Sejny.net (w tym także w dziale OGŁOSZENIA) przekazów reklamowych oraz antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób a także wpisów, treści, komentarzy, informacji godzących w interes Sejny.net lub dyskredytujących działalność Sejny.net Niedozwolone jest wpisywanie nazw istniejących firm, przedsiębiorstw, spółek.


6a.
UWAGA!
ANTYREKLAMOWE WPISY TYPU: Odradzam, nie polecam, oszuści, złodzieje itp. będą usuwane z portalu Sejny.net a wpisujący je użytkownicy pozbawianiu możliwości korzystania z portalu Sejny.net7.
Portal Sejny.net zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6, 6a niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Sejny.net w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis, komentarz na stronach Sejny.net przyjmuje to do wiadomości i akceptuje.

8.
Przy zamieszczaniu przez użytkownika wpisu, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, Sejny.net może zachować adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Sejny.net przy zamieszczaniu wpisu. Sejny.net nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu Sejny.net innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9.
Redakcja Sejny.net dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu Sejny.net oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

10.
Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wybranych stron, wpisów, artykułów, komentarzy z treści portalu Sejny.net bez podawania przyczyn takiego działania.

11.
Użytkownicy portalu Sejny.net poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Sejny.net wyrażają zgodę na publikowanie tych treści oraz powoływanie się na nie w innych mediach, które te treści pobiorą do celów własnych.

12.
Redakcja Sejny.net zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do treści Portalu Sejny.net dla internautów, którzy rażąco naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

13.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


UWAGA!
Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w portalu Sejny.net są chronione i zastrzeżone jako prawa majątkowe Sejny.net, a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez naszej zgody są ZABRONIONE.


www.stronki.pl stat4u