REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 19

RODO

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności. Dbamy, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do pewnych użyteczności, w tym ogłoszeń. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Szanowni Państwo, 


W związku z tym, że w naszych bazach znajdują się Państwa dane osobowe oraz faktem, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy o RODO, realizujemy obowiązek informacyjny administratora dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych. 


Administrator, dane kontaktowe administratora, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sejnet - Rafał Sławiński z siedzibą przy ul. Strażacka 14, 16-500 Sejny, REGON 791064208, NIP 5251621506. 

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@sejnet.pl lub listownie na adres: ul. Emilii Plater 8, 16-500 Sejny. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego iod@sejnet.pl lub listownie na adres: ul. Emilii Plater 8, 16-500 Sejny. 

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego publikowania przesyłanych przez Państwa treści na stronie internetowej portalu www.sejny.net, w szczególności do: zarejestrowania się w portalu www.sejny.net - publikacji ogłoszeń - publikacji informacji w katalogu firm - publikacji informacji w innych działach portalu, prowadzenia konkursów dla czytelników.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów zawartych w ramach realizacji kampanii reklamowych w portalu www.sejny.net, w szczególności do: zawarcia umowy, realizacji umowy, dokonania rozliczeń.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, administrator przetwarza dane w celu przekazywania informacji marketingowych. 

Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 

1. W przypadku zarejestrowania się w portalu www.sejny.net: adres poczty elektronicznej,

2. W przypadku publikacji ogłoszeń w portalu www.sejny.net: adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

3. W przypadku prowadzenia konkursów dla czytelników portalu www.sejny.net: adres poczty elektronicznej, przekazane zdjęcia, profile Facebook,

4. W przypadku publikacji informacji w katalogu firm portalu www.sejny.net: nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

5. W przypadku umowy na kampanię reklamową w portalu www.sejny.net: nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, NIP,

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili korzystania z usług portalu www.sejny.net lub zawarcia umowy z Sejnet - Rafał Sławiński. 

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolna. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są do momentu Państwa rezygnacji ze świadczonych usług. Usunięcie Państwa danych może nastąpić w każdym momencie na Państwa żądanie. 

W naszym systemie pozostaną informacje archiwalne, których przechowywanie związane jest z zawartymi umowami. 

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie umowy z administratorem i na jego zlecenie. 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. 


www.stronki.pl stat4u