:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Biznes i Praca, Pomoc materialna uczniów - zdjęcie, fotografia
08/08/2013 20:36

Burmistrz Miasta Sejny przedstawił warunki i zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych.


Informacja i procedury  ubiegania się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2013/2014


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. , Nr 256, poz. 2572, z póżn.zm.).

Świadczeniami pomocy materialnej są:

1) stypendium szkolne – przyznaje Burmistrz Miasta Sejny w drodze decyzji administracyjnej ze środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa.

2) zasiłek szkolny – przyznaje Burmistrz Miasta Sejny w drodze decyzji administracyjnej ze środków przyznanych  na ten cel z budżetu państwa.

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują uczniom zamieszkałym na terenie miasta Sejny będącym:

1) uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ;

2) wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4)  słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

1.Stypendium szkolne może  otrzymać uczeń  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie ,niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a  także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może  być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej , tj. 456 zł. netto.

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza nie może być wyższa niż 130 zł. i nie niższa niż 90,00 zł. miesięcznie.

W jakiej formie może być udzielone stypendium szkolne?

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

.

2) pokrycia kosztów udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym : nauka języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych, recytatorskich - na podstawie faktur lub rachunków imiennych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności: zakup tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników , zeszytów, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną , zieloną szkołę, mikroskop, luneta – na podstawie faktur lub rachunków imiennych,

4) zakupu biletów miesięcznych  na dojazdy do szkoły  uczniów w związku z pobieraniem nauki  poza miejscem zamieszkania ,

Na jak długo przyznawane jest stypendium?

1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga , stypendium szkolne może być realizowane  w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Wypłata przyznanych świadczeń będzie realizowana z podziałem na okresy:

  IX – XII 2013r. i I – VI 2014r.

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?

1) złożenie w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach  wniosku o przyznanie pomocy materialnej

- wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych przez poszczególnych członków  wspólnego gospodarstwa domowego o dochodach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

U W A G A !

Przyjmowane będą tylko  wnioski z kompletem dokumentów.

Miesięczna  wysokość dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ,zgodnie z którą za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o :

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, bądź oświadczenia złożonego przez osobę zainteresowaną. Wysokość dochodu w przypadku prowadzenia działalności rolniczej ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracownika urzędu bądź na podstawie nakazu płatniczego.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł.

INFORMACJE DODATKOWE

Druki wniosków  dostępne będą od 24 sierpnia 2013r. w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach.,

Wnioski  przyjmowane będą od 1 września 2013r.w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach, ul Piłsudskiego 25 , 16-500 Sejny.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2013r. W przypadku słuchaczy kolegiów – 15 pażdziernika 2013r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać  stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie  świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, raz lub kilka razy w roku .

3. O zasiłek szkolny może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , tj. 530,00zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach  ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pod nr tel . 087-5162-073 w. 37

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

1. Żródło dochodu:

  - umowa o pracę (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie)

  - działalność gospodarcza (zaświadczenie lub oświadczenie)

  - emerytura lub renta ( odcinek )

- świadczenia rodzinne (zaświadczenie z MOPS lub GOPS lub zaświadczenie)

  - świadczenia pomocy społecznej  (zaświadczenie MOPS lub GOPS lub oświadczenie)

  - dodatek mieszkaniowy (decyzja o przyznaniu dodatku)

  - alimenty ( kopia wyroku , zaświadczenie komornicze ,przekaz lub przelew)

  - zasiłki z Urzędu Pracy (zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu  świadczenia)

  - inne stypendia  (zaświadczenie szkoły ,uczelni)

 

    Burmistrz Miasta

 

  mgr inż. Jan Stanisław Kap

Reklama

Pomoc materialna dla uczniów komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez sejny.net, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

SEJNET - Rafał Sławiński z siedzibą w Sejny 16-500, Emilii Plater 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"